เบต้ากลูแคน Beta Glucan อาหารเสริมสุขภาพ เพื่อความสุข และชีวิตที่ยืนยาว : BetaGlucanHealthCenter.com
   Menu BetaGlucan   


betagluca
   Welcome To Beta glucan Health Center.com   

 
เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) อาหารเสริมสุขภาพ เพื่อความสุข และชีวิตที่ยืนยาว

          เบต้ากลูแคน คือ สารอาหารมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ มีส่วนประกอบของน้ำตาลหลายโมเลกุลที่ได้รับจากธรรมชาติ พบมากในยีส จำพวกธัญพืช เช่น ว่านหางจระเข้ ข้าวโอด ข้าวบาร์เร่ย์ และเห็ดบางชนิด มีส่วนช่วยกระตุ้น และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อให้สามารถทำลาย เชื้อก่อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ มีฤทธิ์ต้านทานโรคมะเร็ง  

      ศาตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนักวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ ได้วิจัยและบันทึกไว้ในหนังสือ "เบต้ากลูแคน ดีที่สุดในโลก เท่าที่มุนษย์เคยค้นพบ" โดยรวบรวมผลงานวิจัยของสถาบันทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และเสนอแนะว่าผู้ที่ควรรับประทาน เบต้ากลูแคน คือ ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ป่วยต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ โรคไต ความจำเสื่อม ระบบขับถ่าย โรคปวดตามข้อ โรคกรดไหลย้อน ตับอักเสบ อัมพฤกษ์ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปอด ปวดกล้ามเนื้อ นิ้วล็อค ฯลฯ

       ดูแลสุขภาพด้วยวิธีง่ายๆ กับ เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) อาหารเสริมสุขภาพ เพื่อความสุข และชีวิตที่ยืนยาว


       สอบถามข้อมูลเพื่อสุขภาพได้ที่ ศูนย์สุขภาพเบต้าวัน Beta One HealthCenter  

       โทร : 02 3736529, 
081 4877123, 081 2530394   

  
 เลขทะเบียนอาหารและยาจาก กระทรวงสาธารณสุข
 เลขที่ อย. 
11-1-14153-1-0159


เบต้ากลูแคน Beta Glucan อาหารเสริมสุขภาพ เพื่อความสุข และชีวิตที่ยืนยาว
41289 ผู้เข้าเยี่ยมชม